Author Details

Oštrec, Ljerka Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za poljoprivrednu zoologiju, Svetošimunska 25, 10000 Zagreb, Croatia