Author Details

Kastelic, Katarina Biotehniška fakulteta v Ljubljani.Oddelek za agronomijo, Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana, Slovenija