Author Details

Guberac, V. Poljoprivredni fakultet, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Trg Svetog Trojstva 3, 31000 Osijek, Croatia